Kontakta oss idag: 0413-206 00 |info@halsokostprodukter.se

Esberitox. 200 Tabletter.

355 kr

Esberitox är ett traditionellt växtbaserat läkemede som används för lindring av symptom vid förkylning. Vid förkylningssymptom bör behandlingen starta så snabbt som möjligt. Esberitox ska inte användas längre än 10 dagar per behandlingstillfälle.

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

Beskrivning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Esberitox tabletter
Extrakt av rot från baptisia, röd solhatt och läkerudbeckia samt blad och grenskott från tuja
Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.
Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller annan sjukvårdspersonal.
– Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
– Om du får biverkningar, tala med läkare eller annan sjukvårdspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.
– Du bör kontakta läkare om symptomen försämras eller inte förbättras inom 10 dagar.

I denna bipacksedel finns information om:
1. Vad Esberitox är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Esberitox
3. Hur du använder Esberitox
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Esberitox ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1 Vad Esberitox är och vad det används för
Traditionellt växtbaserat läkemedel använt för lindring av symptom vid förkylning.
Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

Till toppen